اهداف و چشم اندازها

>> چشم انداز و اهداف مدیریتی مرکز آموزش مجازی نفت فا

 

 

مدیریت  آموزش مجازی نفت فا که با هدف نهائی خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان و هموطنان و ارائه محصولات و خدمات با سطح کیفیت مناسب از سال ۸۹ تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را طی نموده و هر روز سعی برافزایش توانمندیها و تجربیات خودر به بکارگیری آن در جهت بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان داشته است.

   دراین راستا با اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت تضمین کیفیتISO9001/2008اهداف عمده ای را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده و درآن راستا گام بر می دارد. خط مشی مدون مرکز در دامنه فعالیت آن به شرح ذیل می باشد:

   تأکید بر کاربردی و متناسب نمودن محتوای آموزشی با نیازهای صنعت توجه ویژه به کیفیت دوره های آموزشی از جنبه های گوناگون تاکید بر انجام تحقیقات مساله مدار جهت حل مشکلات بازرسی صنایع نفت و گاز همچنین مرجع الکترونیکی صنعت جوش ایران خود را متعهد می داند خدمات را در چارچوب توافـقات انجام شـده با مشتـریان به شـکلی مطمئن و بر اساس اصـول و استانداردهای مهندسی و با کیفیت مطلوب ارائه نماید. این موسسه اساسی ترین محور خط مشی کیفیت خود را ارتقاء سطح رضـایـت مشتریان از طـریق تحقـق بهبود مستمر می دانـد و به همین منظور راهبردهای زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده است .

 – پیـشتازی در عرصـه آموزش، اطلاعات، استاندارد، آیین نامه و جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها و متدولوژی های روز و طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان

-بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته ، توانمند ، حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان

– اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی و هـم افزایی فکری و انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت ۱ و تبادل اطلاعات و در نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده

– حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریـق تقویت فضای اعتماد ، محیط صمیمی و پـر نشاط ، دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت

– جلب رضایـت مشتـریان و همـکاران و حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب ، ارائه خدمات مطلوب و اطلاع رسانی دقیق و وفاداری به مشـتریان

– نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات به مشتریان تا برآورده سازی نیاز مشتری

– توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی

– افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

 

 

مشاهده افتخارات و گواهینامه ها            نقشه کل سایت            ورود به نمایشگاه تخصصی صنعت نفت

 

کلمات کلیدی: درباره ما, بیانیه مدیریت, آشنایی با مرکز, دوره های فنی و مهندسی, دوره تخصصی, دوره آأموزش مجازی, آموزش سراسری, آزمون اینترنتی, مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران , مدیریت موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران , خدمت رسانی مطلوب  سطح کیفیت مناسب , سال ۸۹ , مسیر پرفراز و نشیب , افزایش توانمندیها , بهره مندی , هموطنان , پیـشتازی در عرصـه آموزش, اطلاعات, استاندارد, آیین نامه , جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها , متدولوژی های روز , طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان , , بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته , توانمند , حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان , اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی , هـم افزایی فکری , انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت , تبادل اطلاعات , نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده , حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی , طریـق تقویت فضای اعتماد , محیط صمیمی و پـر نشاط , دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت , جلب رضایـت مشتـریان ,همـکاران , حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب , ارائه خدمات مطلوب , اطلاع رسانی دقیق , وفاداری به مشـتریان , نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات , توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی , افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

 

اهداف و چشم اندازها

پاسخ دهید