سامانه رهگیری گواهینامه های صادر شده

 >> سامانه رهگیری گواهینامه های صادر شده مرکز نفت فا

    گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا مطابق درخواست دانشجویان پس از قبولی به زبان فارسی یا انگلیسی صادر می گردد که نمونه فارسی و انگلیسی گواهینامه یکی از دوره ها را ملاحظه می فرمائید. همچنین کلیه گواهینامه های صادر شده (فارسی و انگلیسی) در مرکز آموزش مجازی نفت فا دارای مهر برجسته و قابل استعلام جهت ارائه به مرکز دولتی و خصوصی هستند. جهت استعلام کافی است که یک درخواست از شرکت مربوطه را در سایت قسمت استعلام گواهینامه ثبت نموده که به صورت خودکار جوابیه استعلام مستقیماً برای شرکت یا سازمان درخواست کننده ارسال می گردد. این سیستم به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی ایجاد شده است و از آنجایی که جواب استعلام مستقیماً به سازمان درخواست کننده ارسال می شود، احتمال وجود خطا در ارسال استعلام منتفی شده است.

   لازم به ذکر است فرمت گواهینامه ها در صورتی که داخلی باشد مطابق فرمت استاندارد وزارت علوم است و در مورد مدارک بین المللی مطابق فرمت مدرک موسسه طرف قرارداد خواهد بود.

  همچنین گواهینامه دوره تخصصی که به صورت غیرحضوری برگزار می گردد هیچگونه تفاوتی با مدارک شرکت در دوره های حضوری نداشته و برای رزومه داوطلبان جهت استخدام در کلیه شرکت های معتبر دولتی و خصوصی ارزش واحدی دارند.

   خواهشمند است از ثبت درخواست استعلام غیرضروری (آزمایشی و …) در سایت جداً خودداری نمائید. زیرا گواهینامه های که دارای درخواست متعدد جهت استعلام باشند، در سیستم به عنوان اسپم شناسایی خواهند شد و جوابیه برای آنها ارسال نمی شود. لذا جهت خروج از اسپم نیاز به ارائه درخواست توسط متقاضی از طریق سایت می باشد.  از طریق ارسال فرم زیر می توانید یک گواهینامه را استعلام نمایید:

 

 

 استعلام گواهینامه ها

 

 

کلمات کلیدی: استعلام،گواهینامه ، استعلام گواهینامه،گواهینامه مرکز جوش ایران، استعلام گواهینامه های مرکز جوش ایران، مدرک،مدرک فنی حرفه ای، استعلام مدارک مرکز جوش ایران ، سامانه رهگیری ، شماره پیگیری ، درخواست استعلام ، درخواست استعلام مدرک ، درخواست پیگیری

سامانه رهگیری گواهینامه های صادر شده

پاسخ دهید