بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت  مرکز آموزش مجازی نفت فا

 

>> چشم انداز و اهداف مدیریت مرکز آموزش مجازی نفت فا

    مدیریت سایت آموزش مجازی نفت فا که با هدف نهائی خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان و هموطنان و ارائه محصولات و خدمات با سطح کیفیت مناسب از سال ۸۹ تاکنون مسیر پرفراز و نشیبی را طی نموده و هر روز سعی برافزایش توانمندیها و تجربیات خودر به بکارگیری آن در جهت بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان داشته است.

   دراین راستا با اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت تضمین کیفیتISO9001/2008اهداف عمده ای را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده و درآن راستا گام بر می دارد. خط مشی مدون مرکز در دامنه فعالیت آن به شرح ذیل می باشد:

   تأکید بر کاربردی و متناسب نمودن محتوای آموزش مجازی با نیازهای صنعت توجه ویژه به کیفیت دوره های آموزشی از جنبه های گوناگون تاکید بر انجام تحقیقات مساله مدار جهت حل مشکلات بازرسی صنایع نفت و گاز همچنین مرجع الکترونیکی صنعت جوش ایران خود را متعهد می داند خدمات را در چارچوب توافـقات انجام شـده با مشتـریان به شـکلی مطمئن و بر اساس اصـول و استانداردهای مهندسی و با کیفیت مطلوب ارائه نماید. این موسسه اساسی ترین محور خط مشی کیفیت خود را ارتقاء سطح رضـایـت مشتریان از طـریق تحقـق بهبود مستمر می دانـد و به همین منظور راهبردهای زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده است .

– پیـشتازی در عرصـه آموزش، اطلاعات، استاندارد، آیین نامه و جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها و متدولوژی های روز و طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان

-بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته ، توانمند ، حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان

– اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی و هـم افزایی فکری و انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت ۱ و تبادل اطلاعات و در نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده

– حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریـق تقویت فضای اعتماد ، محیط صمیمی و پـر نشاط ، دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت

– جلب رضایـت مشتـریان و همـکاران و حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب ، ارائه خدمات مطلوب و اطلاع رسانی دقیق و وفاداری به مشـتریان

– نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات به مشتریان تا برآورده سازی نیاز مشتری

– توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی

– افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

 

 

مشاهده افتخارات و گواهینامه ها            نقشه کل سایت            ورود به نمایشگاه تخصصی صنعت نفت

 

کلمات کلیدی: درباره ما, بیانیه مدیریت, آشنایی با مرکز, دوره های فنی و مهندسی, دوره تخصصی, دوره آموزش مجازی, آموزش سراسری, آزمون اینترنتی, مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران , مدیریت موسسه آموزش و مهندسی جوش ایران , خدمت رسانی مطلوب  سطح کیفیت مناسب , سال ۸۹ , مسیر پرفراز و نشیب , افزایش توانمندیها , بهره مندی , هموطنان , پیـشتازی در عرصـه آموزش, اطلاعات, استاندارد, آیین نامه , جزوات از طریـق ارتقـا و اشـاعه فناوری ها , متدولوژی های روز , طراحی راهکاری جدید متناسب با نیاز مشتریان , , بکارگیری و توسعه منابع انسانی فرهیخته , توانمند , حرفه ای و وفادار به آرمان های سازمان , اشاعه و حمایت از اصل کار گروهی , هـم افزایی فکری , انـتقال تجارب متخصصان بـه یکـدیگر از طریق توسعه فضای مشارکت , تبادل اطلاعات , نهایت تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده , حفظ و ارتقاء فرهنگ سازمانی , طریـق تقویت فضای اعتماد , محیط صمیمی و پـر نشاط , دلبستگی سازمانی و اعتبار تخصص و مهارت , جلب رضایـت مشتـریان ,همـکاران , حفظ کرامت آنان از طریق برخورد مناسب , ارائه خدمات مطلوب , اطلاع رسانی دقیق , وفاداری به مشـتریان , نظارت مستمر بر مراحل ارائه خدمات , توسعه بازارهای ملی و منطقه ایی , افزایش بهره وری شبکه خدمات تخصصی در کل کشور

 

بیانیه مدیریت

پاسخ دهید