نمونه گواهینامه های صادر شده مرکز آموزش مجازی نفت فا

گواهی نامه های صادر شده مرکز آموزش مجازی نفت فا

   گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا مطابق درخواست دانشجویان پس از قبولی به زبان فارسی یا انگلیسی صادر می گردد که نمونه فارسی و انگلیسی گواهینامه یکی از دوره ها را ملاحظه می فرمائید. همچنین کلیه گواهینامه های صادر شده (فارسی و انگلیسی) در مرکز آموزش مجازی نفت فا دارای مهر برجسته و قابل استعلام جهت ارائه به مرکز دولتی و خصوصی هستند. جهت استعلام کافی است که یک درخواست از شرکت مربوطه را در سایت قسمت استعلام گواهینامه ثبت نموده که به صورت خودکار جوابیه استعلام مستقیماً برای شرکت یا سازمان درخواست کننده ارسال می گردد. این سیستم به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده های احتمالی ایجاد شده است و از آنجایی که جواب استعلام مستقیماً به سازمان درخواست کننده ارسال می شود، احتمال وجود خطا در ارسال استعلام منتفی شده است.
لازم به ذکر است فرمت گواهینامه ها در صورتی که داخلی باشد مطابق فرمت استاندارد وزارت علوم است و در مورد مدارک بین المللی مطابق فرمت مدرک موسسه طرف قرارداد خواهد بود.

   لازم به ذکر است گواهینامه دوره تخصصی که به صورت مجازی برگزار می گردد هیچگونه تفاوتی با مدارک شرکت در دوره های حضوری نداشته و برای رزومه داوطلبان جهت استخدام در کلیه شرکت های معتبر دولتی و خصوصی ارزش واحدی دارند.
آزمون دوره های تخصصی نیز به صورت مجازی برگزار می گردد که دانشجویان شرکت کننده در این آزمون ها بایستی حداقل به ۷۰ درصد سوالات پاسخ مناسب دهند تا موفق به دریافت گواهی نامه اتمام دوره شوند. از آنجایی که سوالات آزمون مطابق با مطالب تدریس شده در دوره تخصصی می باشد لذا از دانشجویان انتظار می رود تا با توجه به فیلم آموزشی و مطالب ارائه شده بتوانند به این سوالات پاسخ صحیح دهند ضمن اینکه سوالات مورد نظر مشابه سوالاتی می باشد که از متخصصان جهت استخدام پرسیده می شود لذا پاسخ دادن به سوالات ضمن موفق شدن دانشجو به دریافت گواهی شرکت در دوره او را برای شرکت در هر مصاحبه یا آزمون تخصصی مربوط به همان دوره آماده می سازد.

نمونه گواهینامه

نمونه گواهینامه دوره بازرسی جوش

گواهینامه دوره بازرسی رنگ و سندبلاست

نمونه گواهینامه

 مشاهده افتخارات و گواهینامه ها

     آشنایی با نحوه برگزاری دوره های  غیرحضوری فنی و مهندسی

   آشنایی با نحوه ثبت نام در دوره های غیرحضوری فنی و مهندسی

کلمات کلیدی:نمونه گواهینامه های صادر شده ، گواهینامه معتبر ، گواهینامه بین المللی ، مدرک معتبر ، مدرک بین المللی ، گواهی پایان دوره ، دوره آموزش مجازی با مدرک معتبر ، دوره آموزش مجازی ، مکاتبه ای ، مهندسی ، تخصصی ، بازرسی جوش ، پایپینگ ، رنگ ، سندبلاست ، عایق ، خوردگی ، حفاظت کاتودیک ، مخازن ذخیره ، لوله کشی صنعتی ، استاندارد ، مشخصات فنی ، آیین نامه جوشکاری و بازرسی ، آزمون غیرمخرب

نمونه گواهینامه های صادر شده مرکز آموزش مجازی نفت فا

پاسخ دهید