آموزش مجازی خط لوله

افتخارات،عضویت ها و مشارکت ها

  >>  عضویت ها درمرکز آموزش مجازی نفت فا با توجه به امکانات موجود در دنیای مجازی اکثر موسسات اروپایی روش سنتی جهت برگزاری دوره های آموزشی را کنار گذاشته و اقدام به برگزاری کلاس هایشان از طریق اینترنت بدون

آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ)

آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ)

دوره تخصصی بازرسی خطوط لوله (پایپینگ) آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ) طبق API 1104 – IPS (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و  سایر علاقه مندان) مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده