آموزش مجازی پایپینگ

اموزش مجازی دوره بازرسی ذرات مغناطیسی

دوره تخصصی بازرسی ذرات مغناطیسی (MT) سطح ۱ و ۲ (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و کلیه علاقه مندان)  Magnetic Particle Inspection بازرسی با ذرات مغناطیسی مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت  >> خط مشی کیفیت آموزش مجازی نفت فا      مرکزآموزش مجازی نفت فا، وظیفه خود را بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های کشور در زمینه استاندارد سازی و افزایش توانمندی ها در زمینه اتصالات جوش

آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ)

آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ)

دوره تخصصی بازرسی خطوط لوله (پایپینگ) آموزش مجازی دوره بازرسی خط لوله (پایپینگ) طبق API 1104 – IPS (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و  سایر علاقه مندان) مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده