تست مایع نافذ

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت  >> خط مشی کیفیت آموزش مجازی نفت فا      مرکزآموزش مجازی نفت فا، وظیفه خود را بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های کشور در زمینه استاندارد سازی و افزایش توانمندی ها در زمینه اتصالات جوش

آموزش مجازی دوره بازرسی مایع نافذ

آموزش مجازی دوره بازرسی مایع نافذ

آموزش مجازی دوره بازرسی مایع نافذ   آموزش مجازی دوره بازرسی مایع نافذ (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و کلیه علاقه مندان)   مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه مدرسان به قسمت مدرسان