دوره آموزشی

نحوه برگزاری دوره های مجازی

>>نحوه برگزاری دوره های مجازی نفت فا        دوره های تخصصی به صورت مجازی برگزار می شود که مرکز اموزشی نفت فا با فرآهم آوردن امکانات و شرایط برگزاری دوره به صورت مجازی سعی در افزایش اثربخشی دوره

گواهینامه های مرکز

گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا >>  گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا   انواع گواهینامه های ارائه شده دوره های مجازی(پس از قبولی در آزمون): گواهینامه های مرکز اموزش مجازی (فارسی / لاتین) گواهینامه انجمن آزمایش های

آموزش مجازی دوره ایمنی و بهداشت صنعتیHSE

دوره تخصصی ایمنی و بهداشت صنعتی HSE سطح ۱ و ۲     دوره تخصصی ایمنی و بهداشت صنعتی سطح ۱ و ۲ (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و  سایر علاقه مندان مدرس دوره: مهندس مهدی

اموزش مجازی دوره بازرسی ذرات مغناطیسی

دوره تخصصی بازرسی ذرات مغناطیسی (MT) سطح ۱ و ۲ (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و کلیه علاقه مندان)  Magnetic Particle Inspection بازرسی با ذرات مغناطیسی مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه

ٱموزش مجازی دوره مخازن ذخیره

بازرسی ساخت مخازن ذخیره       دوره تخصصی بازرسی مخازن ذخیره (طبق API 650) (ویژه رشته های فنی و مهندسی، دانشجویان، تکنسین ها و سایرعلاقه مندان) مدرس دوره: مهندس محمد ادب آوازه «لطفاً جهت مشاهده رزومه مدرسان به قسمت مدرسان

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره  مرکز آموزش مجازی نفت فا    مرکز آموزش مجازی نفت فا با بهره گیری از اساتید توانمند و مجرب در رشته های تخصصی مختلف به صورت اختصاصی اقدام به تدریس هر دوره نموده است. با امید به