دوره آموزش مجازی

نحوه برگزاری دوره های مجازی

>>نحوه برگزاری دوره های مجازی نفت فا        دوره های تخصصی به صورت مجازی برگزار می شود که مرکز اموزشی نفت فا با فرآهم آوردن امکانات و شرایط برگزاری دوره به صورت مجازی سعی در افزایش اثربخشی دوره

گواهینامه بین المللی ASNT

گواهینامه انجمن آزمایشات غیرمخرب آمریکا (ASNT)    پس از ثبت نام و دریافت پک آموزشی دوره,و مطالعه مطالب آن و حل تمرینات وادامه روال کلاسی سامانه آموزش مجازی ما شما در آزمون  اینترنتی شرکت می کنید، در پایان دوره به

گواهینامه های مرکز

گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا >>  گواهینامه های مرکز آموزش مجازی نفت فا   انواع گواهینامه های ارائه شده دوره های مجازی(پس از قبولی در آزمون): گواهینامه های مرکز اموزش مجازی (فارسی / لاتین) گواهینامه انجمن آزمایش های